ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระเกษมสำราญ
มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ตลอดกาลนาน
 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานจัดรูปที่ดินเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานจัดรูปที่ดิน